Cộng đồng Google Việt Nam Cộng đồng Google Việt Nam
9/10 99 bình chọn
Sửa điều hòa giá rẻ
Gốm sứ bát tràng

Văn hóa doanh nghiệp

TẬN TÂM: Hết lòng và có tinh thần trách nhiệm với công việc, với mọi người, với công ty.

    TRUNG THỰC: Ngay thẳng, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải.

    TRÍ TUỆ: Suy nghĩ tư duy của con người, bao gồm khả nãng: tưởng tượng, ghi nhớ, lý luận, thu nhận tri thức…Có thể tiến tới sáng tạo.

    TỰ TIN: Tin vào bản thân mình, có bản lĩnh trong công việc và cuộc sống

    TÔN TRỌNG: Tuân thủ, không coi thường và vi phạm các nguyên tắc tổ chức. Coi trọng và quý mến cấp trên và ðồng nghiệp

    TRUNG TÍN: Trung thành và giữ lời hứa

    TẬN TÌNH: Sống và làm việc với tất cả tình nghĩa, tất cả sức lực.

    THUẬN TIỆN: Tạo mội trường thuận lợi và có công dụng tốt trong công việc và đời sống.

 
 
Design by hut be phot