Anh về với em, như chim ngay lập tức cánh như cây liền cành. Như đò với sông, như nước xuôi giòng vào lòng biển cả xanh. Em ơi trăng còn sáng bắt buộc tình yêu vẫn còn mang, Em ơi sương còn xuống cần tim côi hy vọng sưởi ấm. Ta xa nhau chừng lâu rồi, ta muốn nhau thọ rồi, gần nhau tối nay thôi... Anh về với em, mai ta lại phương pháp xa nhau muôn trùng. Bao ngày lưu giữ nhung, vơi hết trung tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi bởi em? hay chăng ân nghĩa lớn hơn không khí đôi mình cách? Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai ni anh lại đi... Không trách em yếu mượt khi con tim đơn côi. Không thích em dối lòng khi mang mang bi tráng tủi. Anh mong em hiểu rằng đời đồng chí phong sương, yêu cầu một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em biết không rất nhiều chiều, lúc sương thu giăng giăng, Anh ghi nhớ xưa bọn chúng mình xuất xắc đi trên phố vắng, Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi Làm tình nhân lính chiến mấy ai sát nhau .... Bây chừ cách xa, đôi đứa song miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ơn huệ sẽ bao la như sương đầu núi, Xin cho đậc ân sẽ không mau tan như bọt bong bóng nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu... Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...

Bạn đang xem: Anh về với em như cây liền cánh

bài bác hát trong album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 27 bài.
Tuấn Vũ

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Năm 2021, Các Tổng Công Ty Nhà Nước Có Tổng Lợi Nhuận Trước Thuế Vượt 70%

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.