Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ nước ta Ngại đưa ra đường xa không tới, về nhằm nói với nhau mấy lời Xuôi mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau Xuồng ghe hôm mai không ngớt, người Cà mau dể thương khôn xiết DK: Về cái nước Đầm Dơi nghe ai ru câu ơ hời ... Yêu quý em đừng nhằm duyên lỡ thời , tội nghiệp khiếp nghe dung nhan se con tim tôi Chừng làm sao về Năm Căn, nhớ nhau qua lại cũng gần Một lần về U Minh nghe con muỗi kêu ghi nhớ rừng Cà Mau mai kia Cà Mau em lớn, mặc dù út cơ mà sửa soạn đẹp thêm Cà Mau lối đi không khó mà chỉ khó khăn qua sông vắng tanh đò milimet đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ nghìn phương Cà Mau mang thêm áo mới, về Cà Mau là thấy yêu đương em rồi ....

Bạn đang xem: Áo mới cà mau hạnh nguyên

Nghe nói Cà Mau xa lắm, sống cuối cùng phiên bản đồ việt nam Ngại đưa ra đường xa không tới, về nhằm nói với nhau mấy lời Xuôi mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau Xuồng ghe đêm ngày không ngớt, fan Cà mau dể thương hết sức DK: Về loại nước Đầm Dơi nghe ai ru câu ơ hời ... Thương em đừng nhằm duyên lỡ thời , tội nghiệp kinh nghe sắc se trái tim tôi Chừng như thế nào về Năm Căn, ghi nhớ nhau qua lại cũng gần Một lần về U Minh nghe con muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau mai kia Cà Mau em lớn, tuy út nhưng mà sửa soạn đẹp nhất thêm Cà Mau lối đi không cực nhọc mà chỉ khó qua sông vắng vẻ đò milimet đứng bản thân ên một hướng, điệu đà mời khách hàng lạ nghìn phương Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi ....

*Missing You

Hạnh Nguyên

*
146.160lưu giữ Nhịp mong Tre

Quốc Đại ft Hạnh Nguyên

*
61.425


http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20120119/jWV0q9CgleSEvRPSNvE5590bf5085011c.jpg

Xem thêm: Samsung Galaxy J7 Prime Màu Hồng, Galaxy J7 Prime Vàng Hồng

http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20170308/Zh1RAbMjnFTBVFaBAxU85d8dc9d3a2663.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg