Thư Pháp書法là một khái niệm phức tạp, nếu cần sử dụng một vài từ ngoài ra khó có thể khái quát được hết nội hàm thâm sâu của nó. Thuyết phương pháp định nghĩa Thư Pháp là phương pháp viết chư đẹp. Thuyết nguyên tắc nói Thư Pháp cho rằng Thư Pháp là pháp (phép) tắc viết chữ. Thuyết nghệ thuật và thẩm mỹ cho rằng thư pháp là thẩm mỹ và nghệ thuật (quan niệm hiện đại). Thuyết công cụ cho rằng thư pháp là hiện tượng để giao lưu.

Bạn đang xem: Cách viết chữ thư pháp đẹp

Trong cuốn thư pháp Việt – định hướng và Thực Hành, tác giả Phạm Hoàng Quân tất cả có nêu bí quyết hiểu về Thư Pháp là một loại hình nghệ thuật có phương thức cụ thể, bắt nguồn từ diễn đạt chữ viết. Chữ viết có mức giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ được khai khác gồm thẩm mỹ, người viết gợi được mỹ cảm với người hưởng thụ nhận được các giá trị đó.

Xem thêm: Khởi Công Xây Dựng Cầu Bình Khánh Mới Nhất, Chính Thức Khởi Công Dự Án Cầu Cần Giờ Gần 10

Hoàn toàn có thể thấy giải pháp giải nghĩa của Phạm Hoàng Quân khá vẹn tuyền khi bao hàm các thuyết nêu trên.

*

Học thư pháp Việt bắt đầu từ đâu?

Thư Pháp Việt là bộ môn nghệ thuật có lịch sử vẻ vang phát triển không lâu, các đại lý nền móng không vững chắc. Mặc dù nhiên, ý thức về bài toán xây dựng nền móng mang đến thư pháp Việt đã được thai nghén trong cộng đồng thành viên yêu thương thích, luyện tập môn nghệ thuật và thẩm mỹ này. Vấn đề đề ra là học thư pháp Việt ban đầu từ đâu? tương tự như thư pháp Hán, vấn đề học tập thư pháp Việt cũng bước đầu từ các nét cơ bản. Chữ Quốc Ngữ sử dụng các ký từ bỏ Latinh, sử dụng vần âm để ghép thành chữ hoàn chỉnh. Bảng chữ cái đương đại gồm 29 chữ cái. Vì chưng đó, người mới luyện tập thư pháp sau thời điểm trải qua bước luyện nét vẫn luyện đến bảng chữ cái, tiếp chính là ghép vần âm thành chữ hoàn chỉnh. Tiếp theo là các vấn đề về ba cục, kết cấu của chữ, chương pháp của thắng lợi thư pháp, vấn đề về đề khoản, đóng góp dấu.v.v..