Lần lượt chiếu nhì bức xạ có bước sóng (lambda _1 = 0,75mu m;lambda _2 = m 0,25mu m) vào một tấm đồng có giới hạn quang năng lượng điện (lambda _0 = 0,30mu m). Bức xạ tạo ra hiện tượng quang điện với tấm đồng là


Bạn đang xem: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng

Để xẩy ra hiện tượng quang năng lượng điện với tấm đồng thì sự phản xạ chiếu vào cần thỏa mãn:

(lambda le lambda _0 Leftrightarrow lambda le 0,30mu m)

Có (lambda _2 = 0,25mu m le 0,30mu m) nên chỉ có phản xạ (lambda _2) gây nên hiện tượng quang điện với tấm đồng.


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong thử nghiệm Hec-xơ, giả dụ sử dụng ánh nắng hồ quang điện sau khi đi qua tấm kính thủy tinh trong dày thì


Chiếu một bức xạ đối kháng sắc có bước sóng $λ$ vào một tấm sắt kẽm kim loại có giới hạn quang điện bên cạnh là $λ_0$ thì thấy có hiện tượng quang điện xẩy ra (electron bứt ra khỏi kim loại). Cùng với $c$ là tốc độ photon vào chân không. Lúc đó, ta có mối quan hệ đúng là:


Cho biết công thoát của Kali là

(A ext = ext 3,6.10^ - 19J) . Chiếu vào Kali lần lượt bốn bức xạ

(lambda _1 = 0,4mu m; ext lambda _2 = 0,5mu m ext ; ext lambda _3 = 0,6mu m; ext lambda _4 = 0,7mu m). Những bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng lạ quang điện so với Kali?


Theo thuyết lượng tử ánh nắng của Einstein thì một hạt tia nắng (photon) của ánh sáng 1-1 sắc bao gồm tần số f đề nghị có tích điện là


Gọi tích điện của phôtôn ánh nắng đỏ, tia nắng lục và tia nắng vàng theo thứ tự là: εĐ, εLvà εV. Thu xếp chúng theo máy tự năng lượng giảm dần dần là:


Trong chân không, ánh nắng tím gồm bước sóng (0,38mu m) . Mỗi phôtôn của ánh nắng này mang năng lượng xấp xỉ bằng:


Giới hạn quang năng lượng điện của sắt kẽm kim loại Natri là (lambda _0 = ext 0,50mu m) . Công thoát electron của Natri là


Chọn câu trả lời đúng. Số lượng giới hạn quang năng lượng điện của Natri là (0,5mu m.) Công bay của Kẽm to hơn của Natri là 1,4 lần. Số lượng giới hạn quang điện của kẽm là:


Biết công thoát của các kim các loại : canxi, kali, tệ bạc và đồng thứu tự là 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV cùng 4,14 eV. Chiếu bức xạ tất cả bước sóng (0,33 ext mu m) vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang năng lượng điện ngoài xẩy ra với những kim loại nào dưới đây ?


Xem thêm: Bắc Triều Tiên Và Việt Nam Và Bắc Triều Tiên, Triều Tiên Và Dấu Ấn Của Lãnh Đạo Hai Nước

Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là (1,88mu m) . đem c = 3.108m/s. Hiện tượng kỳ lạ quang điện trong xẩy ra khi chiếu vào chất này tia nắng có tần số nhỏ nhất là


Một tấm kim loại có công bay A, tín đồ ta chiếu vào sắt kẽm kim loại chùm sáng sủa có tích điện của photon là hf thì những electron quang điện được phóng ra bao gồm động năng ban sơ cực đại là K. Giả dụ tần số của sự phản xạ chiếu cho tới tăng gấp rất nhiều lần thì động năng lúc đầu cực đại của các electron quang năng lượng điện là:


Lần lượt phản vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm những bức xạ bao gồm bước sóng (lambda _1 = ext 0,26mu m) và bức xạ bao gồm bước sóng (lambda _2 = ext 1,2lambda _1) thì vận tốc lúc đầu cực đại của những electron quang năng lượng điện bứt ra từ catốt theo lần lượt là v1 với v2 cùng với (v_2 = ext 3v_1/4) . Giới hạn quang điện (lambda _0) của sắt kẽm kim loại làm catốt ni là


Trong chùm tia Rơn-ghen phân phát ra xuất phát điểm từ 1 ống Rơn-ghen, người ta thấy mọi tia bao gồm tần số lớn số 1 bằng (f_max = 3.10^18 mHz.) xác minh tốc độ cực to của electron ngay trước khi đập vào đối Katot.


Một nguồn sáng hiệu suất 6 W đặt trong không gian phát ra ánh sáng đối kháng sắc bao gồm bước sóng 625 nm. Biết h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s. Số photon vì chưng nguồn sáng đó phát ra trong một đối chọi vị thời hạn gần đúng


Kim các loại làm catốt của tế bào quang đãng điện tất cả công bay A = 3,45eV. Khi hấp thụ vào 4 phản xạ điện từ bao gồm λ1 = 0,25 µm, λ2 = 0,4 µm, λ3 = 0,56 µm, λ4 = 0,2 µm thì bức xạ nào xẩy ra hiện tượng quang đãng điện


Chiếu một chùm ánh sáng đối chọi sắc có tần số 1015 Hz vào ca tốt một tế bào quang điện thì xẩy ra hiện tượng quang năng lượng điện ngoài. Biết hiệu suất của quy trình quang điện này là 0,05%. đem h = 6,625.10-34 Js. Nếu công suất của chùm sáng là 1 mW thì số electron quang điện bật thoát khỏi ca giỏi trong 1 s là


Cho biết tích điện của phôtôn của một ánh sáng 1-1 sắc bằng 2,26 eV. Cho hằng số plăng h = 6,63.10-34J.s, tốc độ ánh sáng sủa trong chân không c = 3.108 m/s cùng điện tích của electron -e = -1,6.10-19 C. Cách sóng của ánh sáng solo sắc này bằng:


Xét nguyên tử Hidro theo mẫu mã nguyên trường đoản cú Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng tất cả mức năng lượng -5,44.10-19 J quý phái trang thái dừng gồm mức năng lượng -21,76.10-19 J thì vạc ra photon tương ứng với ánh nắng có tần số f. Rước h = 6,625.10-34 J.s. Cực hiếm của f là


Theo thuyết kha khá Anhxtanh, một đồ vật có trọng lượng (m_0) khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì khi chuyển động với vận tốc (v,) cân nặng sẽ tăng thêm thành (m) với


Đồ thị tiếp sau đây biểu diễn đụng năng cực lớn E của êlectron thoát ra khỏi mặt phẳng của một lớp kali biến hóa theo tần số f của bức xạ điện từ cho tới tấm. Từ vật dụng thị, quý giá của hằng số Plăng có mức giá trị ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?

*


Tia X gồm bước sóng (71pm) làm bật ra các quang – electron xuất phát điểm từ 1 lá vàng. Những electron này bắt đầu từ sâu trong số nguyên tử vàng. Các electron bắn ra hoạt động theo những quỹ đạo tròn có nửa đường kính (r) trong một sóng ngắn đều, có chạm màn hình từ là (B). Thực nghiệm mang lại (B.r = 1,88.10^ - 4left( T.m ight)). Tính công bay của vàng?


Trong y học, tín đồ ta dùng một vật dụng laze phân phát ra chùm laze gồm bước sóng (lambda ) nhằm đốt những mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích (4mkern 1mu mkern 1mu mm^3) thì phần tế bào này bắt buộc hấp thụ trọn vẹn năng lượng của (30.10^18mkern 1mu mkern 1mu photon) của chùm tia laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt trọn vẹn ( m1mkern 1mu mkern 1mu mm^3) mô là (2,53mkern 1mu mkern 1mu J). Biết hằng số Plăng (h = 6,625.10^ - 34mkern 1mu mkern 1mu J.s), vận tốc ánh sáng trong chân không (c = 3.10^8mkern 1mu mkern 1mu m/s). Cực hiếm của (lambda ) là