– Đọc trơn tuột toàn bài. Đọc đúng những từ mới: nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài. Các từ gồm vần khó: quyển, nguệch ngoạc, quay. Các từ bao gồm âm, vần dễ viết không đúng do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: nắn nót, tảng đá, sắt…

– Biết nghỉ khá sau những dấu chấm, vết phẩy và giữa những cụm từ.

Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 2

– bước đầu biết đọc rành mạch lời đề cập chuyện với lời nhân vật.

II- Rèn luyện tài năng đọc – hiểu

– hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

– hiểu nghĩa đen và nghĩa trơn của câu châm ngôn “Có công mài sắt, bao gồm ngày nên kim”.

– Rút được lời khuyên răn từ câu chuyện: làm việc gì cũng bắt buộc kiên trì, nhẫn nại new thành công.

B- Đồ sử dụng dạy học:

Tranh minh họa bài bác tập đọc trong SGK.

C- Các chuyển động dạy học:

Tiết 1:

I- hoạt động 1: Kiểm tra bài bác cũ.

Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

II- vận động 2: bài xích mới.

1- ra mắt bài: Ghi bảng.

2- Luyện phát âm đoạn 1, 2:

– giáo viên đọc mẫu mã đoạn 1, 2.

Theo dõi

– GV trả lời HS luyện gọi từng ước đến hết bài

Đọc nối tiếp

– Giải nghĩa: ngáp ngăn, ngáp dài, nắn nót, nghuệch ngoặc, mải miết, ôn tồn, thành tài.

Xem thêm:

– điện thoại tư vấn HS đọc cá nhân từng câu

Đọc tiếp liền trong một đoạn

– Từ, giải nghĩa

Luyện phát âm TN

– call HS gọi từng đoạn nối tiếp

Đọc

– call HS gọi từng đoạn trong nhóm

Đọc nối liền đoạn theo nhóm

– Thi gọi đoạn giữa các nhóm. Cô giáo nhận xét

Cá nhân

– Giáo viên chỉ dẫn HS đọc cả đoạn 1, 2.

Đồng thanh

3- tìm hiểu bài:

– chỉ dẫn HS đọc thầm đoạn 1

+Lúc đầu cậu bé học hành ntn?

Mỗi khi cố kỉnh sách..

– khuyên bảo HS hiểu thầm đoạn 2:

+ Cậu bé thấy bà nắm đang làm cho gì?

Cầm thỏi fe mải miết mài vào tảng đá

+ Bà núm mài thỏi sắt để triển khai gì?

Kim

Tiết 2.

3- Luyện đọc các đoạn 3, 4:

a- Đọc từng câu:

– HS tiếp liền đọc từng câu trong khúc 1.

Cá nhân

– Giáo viên hướng dẫn HS luyện gọi từ ngữ khó

Đọc

b- Đọc từng đoạn trước lớp:

– HS nối liền nhau hiểu từng đoạn trong bài

Cá nhân

– lý giải HS nghỉ khá ở hầu hết câu dài.

c- Đọc từng đoạn trong nhóm:

Lần lượt điện thoại tư vấn HS trong đội đọc.

Nhận xét

d- Thi đọc giữa các nhóm:

Tổ chức đến HS trò chơi luyện gọi tiếp sức.

Nhận xét

e- gợi ý HS phát âm đoạn 3, 4; Tìmhiểu đoạn 3, 4:

Đọc đồng thanh

+ Bà nỗ lực giảng giải ntn?

Mỗi ngày…thành tài

+ Chọn giải đáp đúng:

Câu chuyện này răn dạy em điều gì?

a) siêng năng học tập.

Chọn câu trả lời a)

b) chịu khó mài sắt thành kim.

– gợi ý HS gọi truyện theo lối phân vai.

Người dẫn truyện, bà cụ, cậu bé.

III- chuyển động 3: Củng rứa – Dặn dò:

– Em mê thích ai trong câu chuyện này? bởi sao?

– dìm xét, dặn dò sẵn sàng bài sau.


*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Giáo án lớp 2 cuốn sách Chân trời sáng chế – toàn bộ các môn
*
Bài thu hoạch nghị quyết tw 5 khóa XII của Đảng viên