Công thức giải pháp tính khối lượng bê tông 2021.

Bạn đang xem: 4 công thức cách tính khối lượng bê tông 2021 chuẩn xác

1. Phương pháp tính khối lượng bê tông cọc vuông Bê tông cốt thép.

Khi móng đề nghị xử lý nền đất trong số công trình dân dụng. Bí quyết tính khối lượng bê tông cốt thép sẽ được áp dụng.

Ví dụ: công trình xây dựng này mong muốn sử dụng sau: 62 cọc vuông BTCT với máu diện 200 x 200mm. Mỗi cọc dài 12m, chia làm 3 đoạn gồm một đoạn Đ1 (4m), 2 đoạn Đ2 (4m).

*
Cách tính khối lượng bê tông cọc vuông Bê tông cốt thép. (Đơn vị: mm)

Như vậy, toàn bô lượng sẽ sở hữu 62 cấu khiếu nại Đ1, 124 cấu kiện Đ2, như minh họa trên.

Cách tính Vbt 62 cọc = Vbt Đ1 (62CK) + Vbt Đ2 (124CK)

+ Vbt Đ1 = 62 x 4x 0,2 x0,2 + 62 x 1/3 x 0,2 x 0,2 x 0,4= 10,2507m3

+ Vbt Đ2 = 124 x 4 x 0,2 x 0,2 = 19,84m3

Tổng Vbt 62 cọc = 10,2507 + 19,84 = 30,0907m3

Lưu ý: (62×1/3×0,2×0,2×0,4) là giải pháp tính cân nặng bê tông của 62 mũi cọc đính thêm với đoạn cọc Đ1. Chúng được xem theo thể tích hình chóp. Thực ra đúng chuẩn phải là hình chóp cụt mà lại phần Bê tông chênh lệch là rất nhỏ dại nên khi bóc khối lượng nhằm lập dự toán người ta thường tính hình chóp cho solo giản.

2. Biện pháp tính khối lượng bê tông cọc vuông Bê tông móng băng.

*
Cách tính khối lượng bê tông móng băng (đơn vị: mm)Thể tích bê tông lót:Vbt lót: (3,64+2,34) x 2 x 0,65 x 0,1 = 0,7774m3Công thức tính trọng lượng bê tông móng.

Xem thêm:

Vbt: (3,44 x 2+2,54 x 2) x (0.45 x 0.21+0.33 x 0.14+0.56 x 0.22) = 3,1562m3

3. Cách tính khối lượng bê tông cọc vuông Bê tông đài móng.

*
Công thức tính khối lượng bê tông đài móng (đơn vị: mm)

Tính cân nặng bê tông cho 05 đài móng Đ3 như minh họa trên:

Tổng khối lượng Bê tông 05 đài Đ3:Vbt = 5*((1*0,7+(1+0,43)*0,6/2))*0,7 = 3,9515 m3

4. Biện pháp tính khối lượng bê tông cọc vuông Bê tông sàn.

*
Cách tính trọng lượng bê tông sàn (Đơn vị: mm)

Công thức tính trọng lượng bê tông chuẩn chỉnh xác gồm dạng: Vbt = D x R x H (m3).

Với Vbt = diện tích s của kết cấu x Chiều cao.

Trong đó:

D: Chiều lâu năm (Chiều nhiều năm của công trình như: Sàn bê tông, đường, sân,…);R: Chiều rộng lớn của khối bê tong;H: độ cao hoặc chiều dày của hạng mục (Từ 0.2 – 0.3m đến đường và 0.08 – 0.14m so với nhà dân dụng).Vbt = con số thành phần x chiều nhiều năm x chiều rộng lớn x chiều cao

Ví dụ: Tính cân nặng Bê tông cho một sàn dày 12 cm.

Công thức tính cân nặng bê tông sàn: Thể tích bê tông sàn V= lâu năm x rộng x Cao

Trục A-C: 4,88*13,78*0,12 = 8,0696 m3Trục C-D: 1,9*8,25*0,12 = 1,881 m3Vỉa sàn: ((13,78+2*0,41)*2+4,88+1,9+6,78)*0,41*0,12 = 2,1038 m3Trừ ô sàn mong thang: -3,19*2,7*0,12 = – 1,0335 mm3Trừ Giao cột (12 cột): – 12*0,22*0,22*0,12 = -0,0697 m3Tổng cộng: Vbt sàn = 10,9512 m3

Lưu ý: khi thực hiện giám sát và đo lường và áp dụng công thức tính trọng lượng bê tông, cần phải có sự sâu sắc và chú tâm. Tránh trường hợp thiếu sót gây nên sai sót hoặc tính thiếu trọng lượng bê tông đề nghị cho công trình.

Tổng kết

Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp bê tông Hà Nam có thể giúp cho bạn nắm cách được phương pháp tính cân nặng bê tông và áp dụng chúng nó vào công trình của mình một biện pháp dễ dàng.