Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Trà Vinh chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường.

Bạn đang xem: Đại học trà vinh điểm chuẩn

Năm 2022, trường đào tạo 52 ngành nghề thuộc những lĩnh vực. Chi tiết mức điểm chuẩn từng ngành sỹ tử xem tại đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Trà Vinh 2022

Điểm chuẩn Đại học tập Trà Vinh đã xác định công bố. Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh thấp nhất vào trường năm nay là 15 điểm.

Xem thêm: Hoa Hậu Nguyễn Vân Anh Rạng Rỡ Trong Lễ Cưới Lần Hai, Hoa Hậu Biển Vân Anh

Cụ thể các ngành tại trường Đại học Trà Vinh tất cả điểm chuẩn như sau:

Ngành giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.5

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.5

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Khmer

Mã ngành: 7140226

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.75

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành màn biểu diễn nhạc thế truyền thống

Mã ngành: 7210210

Điểm chuẩn: 15

Ngành Âm nhạc học

Mã ngành: 7210201

Điểm chuẩn: 15

Ngành cai quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.5

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology kỹ thuật điện tử, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nông nghiệp

Mã ngành: 7620101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Hóa dược

Mã ngành: 7720203

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 24.6

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 700

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Răng – Hàm – Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 24.8

Điểm trúng tuyển học bạ:

Điểm thi ĐGNL: 800

Ngành nghệ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20.1

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành Kỹ thuật phục sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 600

Ngành kỹ thuật hình hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Điểm thi ĐGNL: 500

Ngành ngữ điệu Khmer

Mã ngành: 7220106

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành ngữ điệu Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.55

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành văn hóa truyền thống học

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành tài chính học

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành chủ yếu trị học

Mã ngành: 7310201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành thống trị nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lí trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành làm chủ thể dục thể thao

Mã ngành: 7810301

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành quản lý tài nguyên với môi trường

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành Tôn giáo học

Mã ngành: 750101

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Ngành giáo dục mầm non

Mã ngành: 51140201

Điểm chuẩn: 17

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL: 400

Kết luận: bên trên là hiệu quả điểm chuẩnĐại học tập Trà Vinh mới nhất. Năm 2022, mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường giao động từ 15 mang đến 25 điểm. Vào đó, ngành y tế là ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất. Ngành tất cả điểm chuẩn thấp độc nhất là ngành thiết yếu trị học.

Hy vọng các chúng ta có thể đặt chân trên phần nhiều nẻo đường "học vấn" mà mình thích để chinh phục những đỉnh điểm trong công việc. Chúc các bạn thành công!