Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học kinh tế tài chính Đà Nẵng thông tin mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường căn cứ theo tác dụng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2022


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Đà Nẵng Xét Theo học Bạ 2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Thống kê khiếp tế

Mã ngành: 7310107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Quản lý công ty nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.8

Tài thiết yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.8

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2021

Đại học kinh tế Đà Nẵng đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn năm nay. Nấc điểm chuẩn chỉnh dao hễ từ 24,75 cho đến 26.75.Sau phía trên là chi tiết điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính Đà Nẵng năm 2021:

Ngành ghê tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 25

Ngành quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành kinh doanh quốc tế(chuyên ngànhNgoại thương)

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành sale thương mại(chuyên ngànhQuản trị kinh doanh thương mại)

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26,25

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thống kê tởm tế(chuyên ngành Thống kê kinh tế tài chính xã hội)

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành thương mại dịch vụ điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Khoa học dữ liệu và so với kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 25,5

Ngành cai quản trị nhân lực(chuyên ngànhQuản trị mối cung cấp nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 24,25

Ngành Luật(chuyên ngànhLuật học)

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật ghê doanh)

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,5


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học kinh tế Đà Nẵng trên đây chúng ta thí sinh có thể update ngay trên đây. Năm 2021, nấc điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào trường xấp xỉ từ 24,25 mang lại 26,75. Ngành gồm mức điểm chuẩn cao nhất là ngành kinh doanh và kinh doanh quốc tế.