Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm hà nội thủ đô 2 tiên tiến nhất với 18 ngành nghề hệ Đại học chính quy đã thừa nhận được bgh nhà trường ra mắt . Những thí sinh theo dõi cụ thể tại đây!


*

Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Đại học Sư Phạm tp.

Xem thêm: Gợi Ý 100+ Món Ngon Đơn Giản Cuối Tuần Cùng Quây Quần, Sum Họp Bên Nhau

Hà nội II 2022

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 39.85

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 39.15

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 39.60

Sư phạm đồ lý

Mã ngành: 7140211

Điểm trúng tuyển học bạ: 39.25

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm trúng tuyển học bạ: 39.80

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 39.75

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm trúng tuyển học bạ: 33.25

Sư phạm lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển học bạ: 39.75

Giáo dục đái học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 39.25

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 34.27

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm trúng tuyển học bạ: 31.38

Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm trúng tuyển học bạ: 36.50

Việt phái mạnh học

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học bạ: 29.25

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 38.20

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 37.54

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 31.45

Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm thủ đô hà nội II Xét Theo tác dụng Thi THPT nước nhà 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm thủ đô 2 mới nhất chấp thuận được công bố. Năm nay mức điểm chuẩn về cơ bản cao hơn năm ngoái. Dưới đây là cụ thể điểm chuẩn của các ngành năm 2021.

Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm chuẩn: 32.5

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 30.5

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 30.5

Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 32

Sư phạm trang bị lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 25.5

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 25.5

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 25.5

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 25.5

Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25.5

Giáo dục đái học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 32.5

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 25.5

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 24

Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm chuẩn: 25.5

Giáo dục Quốc phòng với An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 25.5

Việt phái nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 20

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 20

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 24

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 20

Lời kết: Trên đấy là danh sách trúng tuyển và điểm chuẩncủa trường đh Sư Phạm hà nội thủ đô 2 mới nhất do Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.