STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật công trình xây dựng technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D0716CLC, Điểm thi TN THPT
3 Tài bao gồm - bank Tài bao gồm - bank 7340201CA01, D01, D96, D0720.6CLC, Điểm thi TN THPT
4 technology sinh học công nghệ sinh học 7420201CB00, A01, D07, D0816CLC, Điểm thi TN THPT
5 quản lí trị marketing quản trị sale 7340101CA01, D01, D96, D0720CLC, Điểm thi TN THPT
6 Luật kinh tế mức sử dụng 7380107CA01, D01, D07, D1421.5CLC, Điểm thi TN THPT
7 ngôn ngữ Anh ngữ điệu Anh 7220201CA01, D01, D14, D7822.4CLC, Điểm thi TN THPT
8 hệ thống thông tin làm chủ hệ thống thông tin quản lý 7340405A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
9 kế toán kế toán 7340301CA01, D01, D96, D0721.5CLC,Điểm thi TN THPT
10 ngữ điệu Trung Quốc ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, D78, D06, D83, DD224.1Điểm thi TN THPT
11 cai quản trị lực lượng lao động quản ngại trị lực lượng lao động 7340404A00, A01, D01, C0325Điểm thi TN THPT
12 technology thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0725.4Điểm thi TN THPT
13 technology sinh học tập technology sinh học 7420201A00, B00, D07, A0216Điểm thi TN THPT
14 quản ngại trị kinh doanh quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0723.3Điểm thi TN THPT
15 Tài chính - bank Tài chủ yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D0723.6Điểm thi TN THPT
16 cai quản xây dựng làm chủ xây dựng 7580302A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
17 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0724.7Điểm thi TN THPT
18 công tác xã hội công tác xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD220Điểm thi TN THPT
19 Đông phái mạnh Á học tập Đông phái nam Á học 7310620A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD220Điểm thi TN THPT
20 ngôn ngữ Nhật ngôn ngữ Nhật 7220209D01, D78, D06, D83, DD223.2Điểm thi TN THPT
21 Luật tài chính giải pháp 7380107A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0523.6Điểm thi TN THPT
22 làng hội học làng mạc hội học 7310301A01, D01, C00, D78, D06, D83, DD222Điểm thi TN THPT
23 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D7824.9Điểm thi TN THPT
24 Khoa học máy vi tính Khoa học máy tính 7480101A00, A01, D01, D0724.5Điểm thi TN THPT
25 kế toán kế toán 7340301A00, A01, D01, D0723.3Điểm thi TN THPT
26 kinh tế tài chính kinh tế 7310101A00, A01, D01, D0723.4Điểm thi TN THPT
27 marketing marketing 7340115A00, A01, D01, D0725.25Điểm thi TN THPT
28 luật phương tiện 7380101A00, A01, D01, C00, D03, D06, D0523.2Điểm thi TN THPT
29 Khoa học máy tính Khoa học máy tính xách tay 7480101CA00, A01, D01, D0724.3CLC, Điểm thi TN THPT
30 kinh tế kinh tế 7310101CA00, A01, D01, D0719CLC, Điểm thi TN THPT
31 Luật kinh tế tài chính phương tiện 7380107CA01, D01, D07, D14, XDHB25.25CLCHọc bạ
32 technology sinh học technology sinh học tập 7420201A00, B00, D07, A02, XDHB18Học bạ
33 thống trị xây dựng thống trị xây dựng 7580302A00, A01, D01, D07, XDHB21Học bạ
34 Đông nam giới Á học Đông phái nam Á học 7310620A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD222Học bạ
35 ngữ điệu Nhật ngôn ngữ Nhật 7220209CD01, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD224.75CLCHọc bạ
36 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB21Học bạ
37 technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng technology kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D07, XDHB21CLCHọc bạ
38 Tài thiết yếu - ngân hàng Tài bao gồm - ngân hàng 7340201CA01, D01, D96, D07, XDHB24.5CLCHọc bạ
39 công nghệ sinh học technology sinh học 7420201CB00, A01, D07, D08, XDHB18CLCHọc bạ
40 cai quản trị marketing quản lí trị kinh doanh 7340101CA01, D01, D96, D07, XDHB24.8CLCHọc bạ
41 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201CA01, D01, D14, D78, XDHB26.5CLCHọc bạ
42 kế toán tài chính kế toán 7340301CA01, D01, D96, D07, XDHB23.25CLCHọc bạ
43 công tác xã hội công tác xã hội 7760101A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD218Học bạ
44 làng mạc hội học tập làng hội học tập 7310301A01, D01, C00, D78, D03, D04, D06, D02, D05, D79, D80, D81, D82, D83, XDHB, DD223.5Học bạ
45 Khoa học máy tính Khoa học máy vi tính 7480101CA00, A01, D01, D07, XDHB26.5CLCHọc bạ
46 kinh tế tài chính kinh tế 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB25CLCHọc bạ
47 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D0725.2Điểm thi TN THPT
48 phượt phượt 7810101A00, A01, D01, C0323.8Điểm thi TN THPT
49 công nghệ thực phẩm technology thực phẩm 7540101A00, B00, D01, D0720.25Điểm thi TN THPT
50 công nghệ thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB26.25Học bạ
51 ngôn từ Trung Quốc ngôn ngữ Trung Quốc 7220204CD01, D78, D06, D83, DD222.5CLC, Điểm thi TN THPT
52 ngôn từ Nhật ngôn từ Nhật 7220209CD01, D78, D06, D83, DD223CLC, Điểm thi TN THPT
53 ngữ điệu Hàn Quốc ngôn từ Hàn Quốc 7220210D01, D78, D06, D83, DD224.3Điểm thi TN THPT
54 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A01, D01, D96, D0724.25Điểm thi TN THPT
55 thống trị công 7340403A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
56 cai quản công 7340403A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT


*