+ long = một đợt rét kéo dài a long spell of cold weather - to lengthen; lớn extend; khổng lồ prolong = kéo dài con đường thêm nhị cây số lớn extend a road by two kilometres = kéo dài thời gian lưu trú khổng lồ extend one"s stay; khổng lồ stay longer than planned - khổng lồ last; lớn persist

= chuyến đi kéo dài cả tuần the trip lasted a whole week; it was a week-long trip

Cụm trường đoản cú Liên Quan :

bàn kéo dài /ban keo dai/

* thngữ - lớn talk out

bị kéo dài /bi keo dán dai/

* tính tự - protracted

dễ kéo dài /de keo dán dai/

* tính từ bỏ - tractile

để kéo dài /de keo dai/

* tính từ - continuative

đoạn kéo dài /doan keo dán dai/

* danh từ bỏ - longueur

kéo dài bốn mươi ngày /keo dai bon muoi ngay/

* tính trường đoản cú - quadragesimal

kéo dài dòng /keo dẻo dong/

* danh từ bỏ - lengthiness

kéo dài giọng /keo dẻo giong/

* phó từ drawlingly

kéo dài mãi /keo dai mai/

* danh tự - everlastingness

kéo dài một giờ /keo dai mot gio/

* tính từ bỏ - horary

kéo dài một năm /keo dẻo mot nam/

* tính từ, phó từ - yearly

kéo dài một tuần /keo dẻo mot tuan/

* tính từ, phó từ - weekly

kéo dài mười năm /keo dẻo muoi nam/

* tính từ bỏ - decennial

kéo dài năm mươi năm /keo dẻo nam muoi nam/

* tính tự - semi-centennial

kéo dài năm năm /keo dai nam nam/

* tính trường đoản cú - quinquennial

kéo dài nửa năm /keo dẻo nua nam/

* tính tự - semi-annual


kéo dài nửa ngày /keo dai nua ngay/

* tính từ - semi-diurnal

kéo dài quanh năm /keo dai quanh nam/

* tính tự - perennial

kéo dài ra /keo dai ra/

* danh tự - extension, elongation * ngoại đụng từ - outstretch, elongate * tính từ

- extensile, extensibility, outstretched, extensible

kéo dài ra hơn /keo dẻo ra hon/

* ngoại hễ từ - outstretch

kéo dài ra vượt quá /keo dai ra vuot qua/

* ngoại đụng từ - outstretch

kéo dài sáu năm /keo dẻo sau nam/

* tính tự - sexennial

kéo dài tám năm /keo dai tam nam/

* tính từ bỏ - octennial

kéo dài thẳng ra /keo dẻo thang ra/

* tính từ bỏ - excurrent

kéo dài thêm /keo dẻo them/

* danh trường đoản cú - continuation

không kéo dài /khong keo dán giấy dai/

* tính từ bỏ - unextended

phần kéo dài /phan keo dán dai/

* danh trường đoản cú - extension

sự kiện kéo dài /su kien keo dán giấy dai/

* danh trường đoản cú - marathon

vẫn còn kéo dài /van nhỏ keo dai/

* thngữ - lớn wear on

Dịch Nghĩa keo dẻo - kéo dài giờ Việt quý phái Tiếng Anh, Translate, Translation, Dictionary, Oxford

trường đoản cú Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra từ bỏ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển siêng Ngành ghê Tế, sản phẩm Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary


*

1. List cứ kéo dài mãi.

Bạn đang xem: Kéo dài tiếng anh là gì

The lists go on và on.

2. Ta bắt buộc kéo dài thời gian.

We need to buy some time.

3. Hoà bình không kéo dài lâu.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nước Ý Nổi Tiếng Về Cái Gì ? Nước Ý Nổi Tiếng Về Cái Gì

The peace did not last for long.

4. Ca mổ không kéo dài đâu.

The procedure isn"t long.

5. Sân nhà ta chỉ kéo dài cho đến cổng trước còn của họ thì kéo dài mang lại tận chân mây .