Trần Bá Đệ (Ch.b), Lê Cung, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Thị Tuyết

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Nội dung giáo trình bao gồm giai đoạn lịch sử vẻ vang từ năm 19459 sau thành công Cách mạng tháng tám) mang đến năm 2010, trải qua cuộc chiến tranh biện pháp mạng 30 năm ( 1945 – 1975) chống Pháp, kháng chiến chống mỹ cứu nước và 35 năm trường đoản cú sau Đại thắng ngày xuân năm 1975 xây dựng đất nước theo triết lý xã hội nhà nghĩa, đang giành được những thành công lịch sử, tạo thành nhưng bước ngoặt: tiếp sau thắng lợi Cách mạng mon Tám năm 1945 là các chiến thắng kháng chiến chống Pháp năm 1954, chống chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước năm 1975 và công việc đổi mới tổ quốc từ năm 1986.

Bạn đang xem: Biên niên sử việt nam thời kỳ 1945

Trên các đại lý nội dung con kiến thức, sách tu dưỡng cho sv lòng yêu thương nước, yêu chế độ, niềm từ hào dân tộc, ý thức lao động phát hành đất nước, đấu tranh đảm bảo tổ quốc, tình hữu hảo giữa những dân tộc.

Sách được cấu tạo thành 3 phần ứng với 3 thời kỳ lịch sử, gồm 12 chương

Phần 1: nước ta từ năm 1945 – 1954: Chương 1. Việt nam trong hơn năm đầu tư chi tiêu sau chiến thắng Cách mạng tháng Tám (9/1945 - 12/1946)Chương 2. Trong thời điểm đầu của cuộc binh cách toàn quốc phòng thực dân Pháp (1946 - 1950)Chương 3. Bước cải tiến và phát triển mới của cuộc loạn lạc toàn quốc kháng thực dân Pháp (1950 - 1953 )Chương 4. Cuộc binh đao chống thực dân Pháp xong xuôi thắng lợi (1953 - 1954).Phần hai. Việt nam từ 1953 đến 1975: Chương 5. Khu vực miền bắc đấu tranh chống mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm cưỡng éo đồng bào di cư, xong cải phương pháp ruộng đất, phục sinh kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. Miền nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ tự do (1954 - 1960)Chương 6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010 Cơ Bản, Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel Cho Người Mới

Xây cất chủ nghĩa làng mạc hội ở miền Bắc, chiến tranh chống kế hoạch " Chiến tranh quan trọng " của đế quốc Mỹ ở miền nam bộ (1961 - 1965)Chương 7. đánh nhau chống chiến lược " Chiến tranh toàn bộ " ở khu vực miền nam và cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần đầu tiên của Mỹ (1965 - 1968)Chương 8. đại chiến chống chiến lược " nước ta hóa cuộc chiến tranh " ở miền nam bộ và chiến tranh đã gọi miền bắc lần đồ vật hai của đế quốc Mỹ (1969 - 1973 )Chương 9. Khu vực miền bắc khôi phục cùng phát triển kinh tế tài chính - văn hóa, củng vậy quốc phòng, ra sức bỏ ra viện cho tiền tuyến. Miền Nam trọn vẹn giải phóng ( 1973 - 1975)Phần ba. Vn từ 1975 cho nay: Chương 10. Vn trong hơn năm đầu sau chiến thắng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1975 - 1976)Chương 11. Nước ta bước đầu tăng trưởng chủ nghĩa làng mạc hội, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)Chương 12. Nước ta trên đường đổi mới đi lên công ty nghĩa buôn bản hội (1986 - 2010)

Trích dẫn

Trần Bá Đệ (Ch.b), Lê Cung, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Thị Tuyết. Giáo trình lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh từ 1945 đến nay, giáo dục và đào tạo Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

*
*
*

Giáo trình lịch sử dân tộc Việt nam giới từ 1945 mang lại nay

Đại cương lịch sử hào hùng Việt phái mạnh Tập 3 (1945 - 2006)

Lịch sử nhân loại cổ đại

Mã QR

*

Nội dung