Mẫu 9: Báo cáo thành tích đề nghị khuyến mãi ngay thưởng (hoặc truy tìm tặng) Huân chương cho cán bộ tất cả quá trình góp sức hoặc qua các giai đoạn phương pháp mạng doc


Bạn đang xem: Mẫu bìa báo cáo thành tích

*

Mẫu 10: Báo cáo thành tích kiến nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu anh hùng cho cá nhân có thành tích quan trọng đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ thay đổi doc


*

Mẫu 11: Báo cáo thành tích ý kiến đề xuất phong khuyến mãi danh hiệu anh hùng cho tập thể gồm thành tích đặc trưng xuất sắc đẹp trong thời kỳ thay đổi mớ docx


*

Xem thêm: Những Câu Đố Bằng Tiếng Anh Thú Vị Nhất, Tổng Hợp Các Câu Đố Tiếng Anh Đơn Giản Có Đáp Án

Mẫu 12: Báo cáo thành tích đề nghị tặng ngay thưởng Huân chương, bởi khen của Thủ tướng chính phủ, bởi khen cấp cho Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc tw docx


*

*

... NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ngày … mon … năm…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (2) (Mẫu báo cáo này vận dụng cho cá nhân) I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - ... đóng góp dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ cùng tên) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký, đóng dấu) XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ký, đóng góp dấu) 1 Báo cáo thành tích 05 năm kia ... Mẫu số 2: Báo cáo thành tích Huân chương; bởi khen của Thủ tướng chính phủ; chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến...

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH gia nhập xMẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH tham gia XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN


... Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích gia nhập xét khuyến mãi Giải thưởng môi trường tỉnh nghệ an (dành đến cá nhân) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ... đối với cộng đồng: 4. Tính sáng tạo: chứng thực của cơ quan ban ngành cấp phường, bạn viết báo cáo ...