Bên lúa, anh bên lúa canh đồng ven đêHồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng và nóng chiềuLàng em xóm hoa, hoa thơm ngát tư mùaHồ Tây đôi phía bên trong tình yêu thương hoa lúa rộn ràngĐK :Lúa ơi! Thơm ngát mang đến em hát thuộc ngườiBởi lúa yêu cuộc sống nên xanh thắm tươi ruộng đồngSông lung linh mặt hồ mang đến hoa em ngọt ngàoHương hoa bay dạt dào buôn bản hoa em hotline mùaMùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngátHồ Tây ơi mùa xuânTình ca đơm hoa từ lòng đấtĐôi lúa tình yêu mùa xuânLàng lúa buôn bản hoa mùa xuânEm hát câu ca ấy lùa mùa này thêm bôngHạnh phúc trên tay khu vực anh sẽ gieo mầmChiều ni anh dù xa hoa nói với anh nhiềuHồ Tây đề nghị duyên vẫn ngay gần nhau như hoa lúa cuộc đời.ĐK :Lúa ơi! Thơm ngát mang đến em hát cùng ngườiBởi lúa yêu cuộc sống nên xanh thắm tươi ruộng đồngSóng lấp lánh mặt hồ đến hoa em ngọt ngàoHương hoa bay ngạt ngàoHương hoa bay dạt dào thôn hoa em gọi mùaMùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngátHồ Tây ơi ngày xuân tình ca đơm hoa từ bỏ đấtĐôi lứa tình yêu mùa xuânLàng lúa thôn hoa mùa .... Xuân .....


Bạn đang xem: Mùa xuân làng lúa làng hoa anh thơ

Bên lúa, anh bên lúa canh đồng ven đêHồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng và nóng chiềuLàng em thôn hoa, hoa thơm ngát tư mùaHồ Tây đôi phía bên trong tình yêu thương hoa lúa rộn ràngĐK :Lúa ơi! Thơm ngát mang đến em hát cùng ngườiBởi lúa yêu cuộc sống nên xanh thắm tươi ruộng đồngSông lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngọt ngàoHương hoa bay dạt dào làng hoa em hotline mùaMùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngátHồ Tây ơi mùa xuânTình ca đơm hoa từ lòng đấtĐôi lúa tình thương mùa xuânLàng lúa làng hoa mùa xuânEm hát câu ca ấy lùa mùa này thêm bôngHạnh phúc trên tay địa điểm anh đang gieo mầmChiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiềuHồ Tây nên duyên vẫn sát nhau như hoa lúa cuộc đời.ĐK :Lúa ơi! Thơm ngát mang đến em hát cùng ngườiBởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồngSóng lấp lánh mặt hồ mang lại hoa em ngọt ngàoHương hoa cất cánh ngạt ngàoHương hoa cất cánh dạt dào buôn bản hoa em gọi mùaMùa xuân! Lúa lên xanh thắm mặt hoa em thơm ngátHồ Tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ đấtĐôi lứa tình thương mùa xuânLàng lúa làng hoa mùa .... Xuân .....


*Lk Nhạc làng mạc Quê

Anh Thơ

*
3.308.015


http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20120119/27dd23e486a896cc02b800177dc95c6fc14b8066.jpg

Em yêu Anh Như yêu Câu Ví Dặm

Anh Thơ

*
1.692.185


Xem thêm:

http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20120119/27dd23e486a896cc02b800177dc95c6fc14b8066.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.suachuadieuhoa68.com.vn.net/bucket-image-suachuadieuhoa68.com.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg