" data-image-caption="" data-medium-file="https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300" data-large-file="https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560" class="aligncenter size-full wp-image-1840" alt="cropped-new1.jpg" src="https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159" width="560" height="159" srcset="https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=560&h=159 560w, https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=150&h=43 150w, https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=300&h=85 300w, https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg?w=768&h=219 768w, https://suachuadieuhoa68.com.vn.files.suachuadieuhoa68.com.vn.com/2012/03/cropped-new1.jpg 885w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới——————————————–

Cuốn trang bị nhất: tởm Thành Phồn Hoa

Tám năm chinh chiến, thắng lợi trở về mới biết Binh Mã cõi trần Đại tướng mạo Quân lại là 1 trong nữ nhi.

Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong mang lại em ruột An Thân vương – Hạ Ngọc Cẩn làm cho Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chủ yếu phi.

Đối mặt với vị phu nhân giết fan như ma, phương diện sắt vô tình.

Quận vương bất tài đau buồn cùng rất cào cào tường nước mắt thành sông ước cứu: “Phải làm núm nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ trẻ trung và tràn trề sức khỏe để phục hồi quyền uy của chồng )

——————————————–

Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ

Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập

Thập Nhất

Thập Nhị

Thập Tam

Thập Tứ

Thập Ngũ

Thập Lục

Thập Thất

Thập Bát

Thập Cửu

Nhị Thập

Nhị Thập Nhất

Nhị Thập Nhị

Nhị Thập Tam

Nhị Thập Tứ

Nhị Thập Ngũ

Nhị Thập Lục

Nhị Thập Thất

Nhị Thập Bát

Nhị Thập Cửu

Tam Thập

Tam Thập Nhất

Tam Thập Nhị

Tam Thập Tam

Tam Thập Tứ

Tam Thập Ngũ

Tam Thập Lục

Tam Thập Thất

Tam Thập Bát

Tam Thập Cửu

Tứ Thập

Tứ Thập Nhất

Tứ Thập Nhị

Tứ Thập Tam

Tứ Thập Tứ

Tứ Thập Ngũ

Tứ Thập Lục

Tứ Thập Thất

Tứ Thập Bát

Tứ Thập Cửu

Ngũ Thập

Ngũ Thập Nhất

Ngũ Thập Nhị

Ngũ Thập Tam

Ngũ Thập Tứ

Ngũ Thập Ngũ

Ngũ Thập Lục

Ngũ Thập Thất

Ngũ Thập Bát

Ngũ Thập Cửu

Lục Thập

Lục Thập Nhất

Lục Thập Nhị

Lục Thập Tam

Lục Thập Tứ

——————————————–

Cuốn đồ vật hai: Bão Táp Đại Mạc

Hoàng thượng chậm rì rì mở miệng, “Phong Diệp Chiêu làm Chinh Đông Đại tướng tá Quân, Trịnh Tử Long làm cho phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh vạc Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn có kẻ mong mỏi mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn quanh năm trong cả tháng hiện hết lên vào đầu, giận ao ước vỡ phổi, vung tay áo thịnh nộ quát, “Phải để con kê mái gáy sáng, nguyên nhân là nam nhi khắp cả triều những ngươi gần như không bằng một bạn phụ nữ! cha ông thánh minh, trường hợp trời cao vì thanh nữ tử xuất chinh nhưng mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ để giáng xuống đi! một mình trẫm gánh hết!”