*

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi trang bị nhất. Vòi thứ ba tháo tất cả hồ đầynước vào 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ đã tất cả nước, người ta mở 3 vòi cùng lúc thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước?

Ai giải tương đối đầy đủ mình tick cho


*

vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai có sức chảy bởi 1/3 vòi máy nhất. Vòi sản phẩm công nghệ ba bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau? giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước.

Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ


*

vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi lắp thêm nhất. Vòi thiết bị ba gỡ hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ nước đã có nước, người ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Tiếng hồ vẫn đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi trước tiên chảy được:

1 : 2 = một nửa ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi đồ vật hai tung được:

1/3 x một nửa = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng cả 3 vòi chảy được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ bao gồm 2/5 nước tín đồ ta sẽ mở ba vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta vẫn mở bố vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* biện pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng cùng với ý tín đồ ra đề trên Violympic)

Bài 1c: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai có sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm nhất Vòi lắp thêm 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi (vòi 1 với vòi 2 chảy vào còn vòi 3 túa nước ra) thì sau mấy giờ đồng hồ hồ đã đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ vòi vật dụng hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước yêu cầu chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhất. Vòi sản phẩm công nghệ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Ví như 2/5 hồ nước đã tất cả nước, bạn ta mở đồng thời 3 vòi thì sau.....giờ hồ sẽ đầy nước?


Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi vật dụng hai có sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ nước đã có nước , tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi thì sau ... Giờ đồng hồ hồ vẫn đầy nước .

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Thương Mại 2021


Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

khó quá


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được là 1 trong những : 2 = 1/2 ( hồ)

Trong 1 giờ, vòi thiết bị hai tan được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi lắp thêm ba tháo tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần đầm nước cần tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong một giờ, lượng nước vào bể là: 1/2 + 1/6 − 1/4 = 5/12 (hồ)

Thời gian nhằm hồ đầy là: 3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:.... 

nhớ k cho mình nha

học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi máy hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi trước tiên . Vòi sản phẩm ba tháo tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ . Trường hợp 2/5 hồ đã tất cả nước bạn ta mở đồng thời 3 vòi thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước ?


Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

1 giờ đồng hồ vòi 1 tan được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi 2 tan được là 

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ vòi 3 tan được là:

1:4=1/4(hồ)

1 giờ cả 3 vòi tung được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ bao gồm 2/5 nước fan ta sẽ mở 3 vòi trong các giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi trang bị hai chảy được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước fan ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng với ý bạn ra đề trên Violympic)

Bài 1c: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thiết bị nhất Vòi máy 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi (vòi 1 và vòi 2 tung vào còn vòi 3 tháo nước ra) thì sau mấy giờ hồ vẫn đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thiết bị hai rã được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề nghị chảy vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi đồ vật hai có sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất . Vòi thứ ba bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ đồng hồ . Ví như 2/5 hồ đã có nước , bạn ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ đồng hồ hồ đang đầy nước ? 


Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai có sức chảy bằng 1/3 vòi máy nhất. Vòi đồ vật ba bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Ví như 2/5 hồ nước đã tất cả nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau … tiếng hồ vẫn đầy nước? 


Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi sản phẩm hai tan được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta sẽ mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* phương pháp hiểu 2: (Có lẽ biện pháp hiểu này đúng với ý tín đồ ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi máy nhất Vòi máy 3 bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi (vòi 1 cùng vòi 2 tan vào còn vòi vĩnh 3 cởi nước ra) thì sau mấy tiếng hồ sẽ đầy nước.